کدو حلوایی دشمن سرماخوردگی

 


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8288420/%DA%A9%D8%AF%D9%88-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C

کدو حلوایی یا کدو تنبل دارای بتاکاروتن و ویتامین سی است که هر دو ماده برای تقویت سیستم ایمنی بدن موثر است.

در دوره سرماخوردگی می‌تو،د روزی یک یا دو بار، مقداری کدوحلوایی را بخارپز کرده و به همراه عسل میل کنید.

ویتامین سی موجود در این خوراکی از سرماخوردگی و سرفه جلوگیری کرده و بتاکاروتن موجود در کدو باعث افزایش تولید گلبول‌های سفیدخون می‌شود که این امر به کاهش عفونت‌های باکتریایی کمک می‌کند.