کشف ژن اسب‌های مسابقه برنده توسط دانشمندان

این پژوهش در مجله Communications Biology منتشر شده است.

نژاد تروبرد (T،roughbred) در قرن ۱۷ و ۱۸ در ،ستان به طور خاص برای مسابقه پرورش داده شد و اکنون به چابکی و سرعت شهره است.

نژاد‌های غیر مسابقه‌ای شامل کلایدسدیل (Clydesdale)، ،مارا پونی (Connemara pony)، هانوفری (Hanoverian)، مورگان (M،)، فیورد نروژی (Norwegian Fjord)، رنگی (Paint)، شتلند (Shetland) و شایر (Shire) بودند.

پژوهشگران پس از مقایسه ژنوم ،‌های مسابقه‌ای با نژاد‌های غیرمسابقه‌ای، هفت ژن ضروری در ،‌های مسابقه‌ای به نام‌های G ۶ PC ۲، HDAC ۹، KTN ۱، MYLK ۲، NTM، SLC ۱۶ A ۱ و SYNDIG ۱ شناسایی ،د.

این پژوهش جدید توسط پژوهشگر، از آسیا، اروپا، آمریکای شمالی و شرکت ایرلندی علوم ، موسوم به پ،ویتال (Plusvital) مستقر در دوبلین انجام شد.

منبع : دیلی میل


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8308478/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%98%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86

در نهایت، ،‌های مغولی یکی از قدیمی‌ترین جمعیت ،‌های موجود در دنیا هستند و از فتوحات قرن سیزدهم امپراتوری مغول پشتیب، کرده‌اند.

پروفسور املین هیل از شرکت پ،ویتال و نویسنده اصلی این پژوهش گفت: تعداد بسیار زیادی از نژاد‌های ، که طی صد‌ها سال گذشته در سراسر جهان توسعه یافته‌اند، با پرورش انتخابی برای صفات مختلف مورد نظر پرورش‌دهندگان به دقت شکل گرفته‌اند. این منجر به تولد ،‌های قد بلند، ،‌های کوچک، ،‌های کشنده قدرتمند، ،‌های سواری مفید و ،‌های مسابقه‌ای سریع شده است.

این مطالعه شامل مجموعه‌ای از نمونه‌های مو از ۱۰۰ ، بود که متعلق به یک تیم قهرمان ،‌دو، بودند که در یک مزرعه در کشور مغولستان پرورش یافته بودند.

اما تنوع در این هفت ژن می‌تواند برای بهبود ژنتیکی جمعیت ،‌ها به منظور استفاده در انواع خاصی از مسابقه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. این هفت ژن همچنین می‌توانند به بهبود جمعیت مسابقه‌ای ،‌های مغولی کمک کنند.

پژوهشگران در نظر داشتند مجموعه‌ای از نشانگر‌های ژنتیکی را شناسایی کنند که به عملکرد ورزشی در این ،‌ها که برای مسابقه‌ها پرورش داده شده بودند، کمک می‌کند. آن‌ها برای انجام این کار، ژنوتیپ ۵۷۴ ، را که نشان دهنده سه نژاد مسابقه‌ای و ۲۱ نژاد غیر مسابقه‌ای بودند، مورد مطالعه قرار دادند.

متخصصان هفت ژن را در نژاد‌های مسابقه شناسایی ،د که همگی نقش مهمی در عضلات، متابولیسم و زیست‌شناسی عصبی این حیوانات دارند. از جمله‌ی این ژن‌ها می‌توان به ژن NTM که به رشد مغز کمک می‌کند و بر یادگیری و حافظه تأثیر می‌گذارد و ژن MYLK ۲ که برای انقباض عضل، لازم است، اشاره کرد.

یکی از این ژن‌ها موسوم به MYLK ۲ برای انقباض عضل، مورد نیاز است و در انسان با آسیب عضل، ناشی از ورزش همراه است. در عین حال، پروتئینی به نام میوزین زنجیره سبک کیناز (MYL ۲) را کد می‌کند که نقشی حیاتی در انقباض عضل، دارد.

،‌های مغولی اگرچه اهلی شده‌اند، اما ا،ر آن‌ها آزاد هستند و کمترین دخالت انس، را تجربه می‌کنند.

دانشمندان مجموعه‌ای از ژن‌ها را در ،‌های مسابقه‌ای موفق شناسایی کرده‌اند که می‌تواند به ایجاد ،‌های قدرتمندتر برای مسابقات ،‌دو، کمک کند.

این گروه پژوهشی اشاره می‌کند که پتانسیل مسابقه‌ای بودن در یک ،، یک ویژگی چند عاملی است، به این م،ی که به عوامل دیگری مانند محیط نیز وابسته است و تنها به ژن وابسته نیست.

پژوهشگران بر روی سه نژاد ، مسابقه‌ای که مشهور هستند، تمرکز ،د که شامل نژاد‌های تروبرد، ، و مغولی است.

وی افزود: ما مجموعه‌ای از ژن‌های مش، برای ،‌های مسابقه‌ای را کشف کرده‌ایم، اما همه ،‌های موجود در یک نژاد مسابقه‌ای این نسخه ژنی مفید را ندارند؛ بنابراین این یافته‌ها برای شناسایی من،‌ترین ،‌ها در یک نژاد برای مسابقه یا پرورش مفید خواهد بود.

آن‌ها ژنوم ،‌های مسابقه تروبرد، ،ی و مغولی را با ،‌هایی که برای سایر ورزش‌ها و اوقات فراغت پرورش داده شده‌اند، مقایسه ،د.

در عین حال، نژاد ، ،ی از شبه جزیره ،ستان سرچشمه گرفته است و قدمت آن بسیار دورتر است و به حدود قرن هفتم پس از میلاد بازمی‌گردد. ،‌های ،ی به طور سنتی در مسابقات استقامتی و طی مسافت‌های طول،، حتی در شرایط آب و هوایی دشوار سرآمد هستند.