کمبود‌های دارویی در حال کاهش است

وی افزود: در مورد برخی دارو‌های حمایتی مانند استامینوفن، بروفن، شربت دیفن هیدرامین و آنتی هیستامین ها، کمبود‌ها در حدی نیست که نیاز به واردات این اقلام دارویی باشد، با افزایش ظرفیت تولید، وضعیت سامان پیدا می کند. در بسیاری از استان‌ها مشکل کمبود این دارو‌ها برطرف شده و در برخی از استان‌ها که دسترسی آن‌ها به دارو کمتر بود و یا شرکت‌های پخش سراسری به آن مناطق دسترسی نداشته اند نیز از طریق جا به جایی بین ذخیره‌های دارویی، مشکل برطرف می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌کنیم که ظرف روز‌ها و هفته‌های آینده، با افزایش ظرفیت تولید و توزیع منظم و مرتب، مشکل کمبود آنتی بیوتیک بطور کامل برطرف شود. در حال حاضر اولویت توزیع سرم با مراکز درم، است و در صورت تامین نیاز مراکز درم،، مشکل توزیع محدود سرم در داروخانه هم برطرف می‌شود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8286363/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

دکتر محمدی از تامین پایدار دارو به ،وان یکی از مهمترین وظایف سازمان غذا و دارو یاد کرد و افزود: تا زمان رسیدن به وضعیت پایدار و رفع کمبود‌های دارویی، علاوه بر تقویت ظرفیت تولید داخلی، واردات نیز ادامه پیدا می‌کند. خوشبختانه ظرفیت تولید داخلی نیز افزایش یافته به گونه‌ای که برخی شرکت ها، خطوط دیگر تولید دارو را در مسیر تولید آنتی بیوتیک به کار گرفته اند.

دکتر سید حیدر محمدی با اعلام این مطلب، اظهار داشت: بخشی از کمبود‌های دارویی مربوط به آنتی بیوتیک‌ها خوراکی بوده که با افزایش تولید و واردات محموله ها، این کمبود‌ها رفع می‌شود.

معاون وزیر بهداشت با بیان این که کمبود‌های دارویی در حال کاهش است، گفت: برای پایداری و ثبات در بازار دارویی کشور، به چند هفته زمان نیاز است تا با تامین به موقع شرکت‌های تولید کننده، واردات و کمک به اصلاح مصرف دارو، مشکلات کمبود دارویی به حداقل برسد.