کوتاهی بانک‌ها نسبت به پرداخت تسهیلات صنعت داروسازی


رئیس سازمان غذا و دارو از کوتاهی بانک‌ها نسبت به پرداخت تسهیلات صنعت داروسازی گلایه کرد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8297443/%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C