۵۹ درصد از افراد ۱۸سال به بالا مبتلا به چاقی هستند

او افزود: چاقی عامل خطر است. علت بسیاری از مرگ و میرها چاقی است. متاسفانه علت مستقیم ایست قلبی بین افراد، همین موضوع چاقی خواهد بود. موضوع چاقی در برخی از کشورها در حال کنترل و در کشورهای در حال توسعه به دلیل صنعتی شدن زندگی در شهرها کنترل نشده و حتی در مواردی آمار چاقی بیشتر شده است.

او گفت: چاقی نیازمند درمان است. اضافه وزن و چاقی مانند دیابت بیماری هستند و افراد باید دارای تحرک بدنی من،، تغذیه سالم و به طور کلی سبک زندگی سالمی داشته باشند. اگر این روش ها برای کاهش وزن جواب نداده اند، افراد می توانند زیر نظر پزشک دارو مصرف کنند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8271499/%DB%B5%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B8%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

علیرضا مهدوی گفت: بر اساس آ،ین مطالعات انجام شده حدود ۵۹ درصد از افراد ۱۸ سال به بالا دچار چاقی هستند و حدود ۲۳ درصد از این افراد اضافه وزن محسوس دارند.

به گفته وی بررسی ها نشان می دهند که یک چهارم  از افراد بالای ۱۸ سال دچار چاقی هستند. چاقی در بین ،ن بیشتر از مردان است؛ به طوری که ۱۷ درصد مردان و ۳۱/۲ درصد ،ن چاق هستند.

در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛